header hoochsaet

van Hoochsaet naar Hoogzaad

van verleden naar heden

Willem Hoogzaad 1873 – 1949
Willem Hoogzaad is op 19 augustus 1873 in Heerhugowaard geboren. Als kind van elf jaar speelde hij voor het eerst op een kerkorgel, in Heerhugowaard. De dienstdoende geestelijke, de pastoor naar ik aanneem, herkende meteen zijn muzikale talent en zorgde ervoor dat hij daarin door kon gaan. Op 18 december 1897 is hij naar Zoeterwoude vertrokken en werd hij benoemd tot koster en organist van de Meerburgkerk, die toen spiksplinternieuw was (inclusief orgel). Op 1 juni 1910 vierde hij zijn 12½ jarig kosterschap. Tevens trad hij op als koordirigent en/of organist bij de zusters van het erachter gelegen klooster De Goede Herder. Later schijnt hij dezelfde baan vervuld te hebben bij het Kruisherenklooster, maar dat is wat minder duidelijk. Hoe dan ook, zijn leven was vervuld van muziek, want hij werd ook dirigent of zangleider van tal van koren in Leiden en naaste omgeving. Toen in 1906 in Leiderdorp de harmonievereniging Leiderdorp-Zoeterwoude opgericht werd, kwam hij haast vanzelfsprekend als dirigent in beeld.
Overigens was hij ook een fanatiek schaker, gedurende 25 voorzitter van zijn cluppie, en ook verder heel verdienstelijk. Naast zijn werk als koster, dirigent en organist had hij blijkbaar ook nog tijd over om ook als agent in levensverzekeringen op te treden. Hij woonde dan ook op de Hoge Rijndijk, dicht bij de kerk, en hield een soort van kantoor aan huis, waar ook nog belastingen betaald konden worden.
Te zijnen huize vond het overlijden plaats van zijn moeder Cornelia Buiter, weduwe van Pieter Hoogzaad, op 16 juli 1916 op de leeftijd van 80 jaar. In de advertentie staan alleen Willem Hoogzaad en zijn vrouw Maria Zijp. Hij was enig kind. Zijn oudere broer Klaas was maar ruim 4 maanden oud geworden. Op 22 juli 1916 slaagde hij voor het organistendiploma te Amsterdam, dat buitengewoon zwaar scheen te zijn, maar de vraag blijft waarom hij dat niet eerder gehaald had. Hij was trouwens ook nog voorzitter van de R.K. Volksbond te Zoeterwoude-Leiderdorp.
 
 
Toen de gemeenteontvanger van Zoeterwoude op doktersadvies ontslag moest vragen, stelden B & W voor om zolang de vacature niet vervuld was, Willem Hoogzaad dat werk te laten doen. Gesteld wordt dat hij er wel niet echt voor geleerd had, maar dat hij als verzekeringsagent wel voldoende verstand van financiën had, en dat dacht de meerderheid van de raad ook, al werd er nog wel flink gesputterd. Die benoeming vond plaats op 6 augustus 1921. Het werk beviel hem blijkbaar wel, en het vertrouwen in hem was groot, want toen de vacature echt vervuld moest worden was hij degene die uit 33 sollicitanten gekozen werd en op 19 oktober 1921 benoemd.
 
Uit een bericht van 15 februari 1927 zou opgemaakt kunnen worden dat Willem Hoogzaad koordirigent van de St. Lodewijkskerk aan het Steenschuur in Leiden geworden was.
Wat hem niet in de koude kleren zal zijn gaan zitten was het overlijden na een kortstondige ziekte van zijn dochter Corry van Velzen-Hoogzaad op 31-jarige leeftijd, op 11 oktober 1934, toen wonende op de Hogewoerd 128a.
Zijn jubileum als musicus (50 jaar) vierde hij op 22 november 1934. Met het klimmen der jaren vroeg hij ontslag als gemeenteontvanger per 1 november 1938. In die tijd zal hij ook als koster gepensioneerd zijn en werd hij opgevolgd door Henk van der Hoeven.
 
Willem overleed op 26 juni 1949, 75 jaar oud, en werd op 2 juli op het kerkhof achter "zijn" kerk begraven. Rond de groeve stonden behalve de weduwe ook Han van Velzen en kinderen, Niek van der Meer en Gre Hoogzaad met kinderen en Aad Pieterse en Toos Hoogzaad met kinderen. Maria Zijp leefde nog tot 21 november 1956, toen zij, 78 jaar oud, overleed.