header hoochsaet

van Hoochsaet naar Hoogzaad

van verleden naar heden

IJd Jacobsdr. ca. 1550 – 1626

IJd Jacobsdr. is onze oudste stammoeder. Voordat zij omstreeks 1580 met onze eerste stamvader Jacob Allertss Hoochsaet trouwde was IJd al eerder getrouwd geweest. Uit dat huwelijk was een zoon geboren dit Aris heette. Een kind uit een eerder huwelijk wordt een voorkind genoemd. Van onze stamvader Jacob wiens naam wel in enkele koop- en verkoopakten voorkomt is verder weinig bekend is. Geen datum van geboorte, huwelijk of overlijden. Daarom is het wel heel bijzonder dat van zijn vrouw en hun dochter Trijn de sterfdata wel bekend zijn. Nog opmerkelijker is dat er zelfs een grafsteen is. Deze grafsteen is hiernaast afgebeeld en bevindt zich in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoogwoud.

Van links boven met de wijzers van de klok mee staat er gebeiteld:

hier leijt begraven Trijn jacobs dr sterf den 2en junij Ao 1623 hier leijt begraven ijd jacobs dochter sterf den 6 iannuwarij Ao 1626 en Arent corñ. sterf de 21 April 1665

Transcriptie met toelichting:
Hier ligt begraven Trijn Jacobsdr. gestorven 2 juni 1623 (Dit is de dochter van Jacob en IJd). Hier ligt begraven IJd Jacobdochter gestorven 6 januari 1626 en Arent Cornelisz. gestorven 21 april 1665. 
Dit alles geeft aan dat het gezin niet onbemiddeld was. Dat blijkt ook uit een codicil van 3 september 1609. In deze uiterste wil bepalen de ouders dat bij het overlijden van een van hen hun innocente dochter Trijn een legaat ontvangt van 400 karolus guldens. (Huidige waarde: ongeveer € 5.500,--.)
Van Arent Cornelisz. is niet bekend wie dat geweest is. Maar omdat hij bij IJd en Trijn in hetzelfde graf ligt, rijst het vermoeden dat het misschien een voorzoon van IJd geweest is.