header hoochsaet

van Hoochsaet naar Hoogzaad

van verleden naar heden

 

Documenten

 

Hier komen de documenten zoals acten uit diverse archieven te staan.

Gebruikte afkortingen zijn:

ONA Oud Notarieel Archief
ORA Oud Rechtelijk Archief
BS Burgelijke Stand
BR BevolkingsRegister
   
   
   
   

 

Oud rechtelijk archief= ORA

Oud notarieel archief = ONA

Burgelijke stand = BS