header hoochsaet

van Hoochsaet naar Hoogzaad

van verleden naar heden

van Hoochsaet naar Hoogzaad

                          van verleden naar heden

Deze website bevat veel informatie over twee heel verschillende families Hoogzaad.

De ene is de Westfriese rooms-katholieke familie Hoogzaad waarover veel bekend is.
De andere is de Amsterdamse doopsgezinde familie Hoochsaet waarvan het onderzoek nog lang niet is afgerond.
Beide takken zijn evenwel in de 16e eeuw ontstaan op één en dezelfde plek binnen de Westfriese Omringdijk.
Deze dijk is sinds 1983 een provinciaal monument.

De informatie over de families Hoogzaad is over twee websites verspreid.
Op de eerste, deze website, staat de tekstuele uitvoer van de takken die in de stamboom van de familie Hoogzaad voorkomen.
Deze takken staan onder de menuknop Stambomen.

Op de tweede website is vooral de grafische presentatie van de takken van de stamboom een fraaie aanvulling op de eerste.
Klik op Genealogie familie Hoogzaad om in een nieuw venster op de tweede website te komen.

Succes!

hoffstede
Hoochsaet-Hoogzaad
 
Waar komt onze naam vandaan?
Wanneer kwam deze naam voor het eerst voor?
Hoe komt men aan deze naam?
Meer info vindt u op landgoed "de Hoge Sate".
ijd-jacobsdr-3-1
Grafsteen IJd Jacobsdr.

 Wie was deze IJd Jacobsdr.?
Wie staan hierop vermeld?
Waar ligt deze grafsteen?
Klik voor meer info op IJd Jacobsdr.
Catrina Hooghsaet

Wie was Catrina Hooghsaet?
Wanneer schilderde Rembrandt deze vrouw?
Het schilderij is te koop! Wie koopt het?
Lees meer hierover bij Catrina Hooghsaet.