Nieuwsbrief Hoochsaet 04

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

 

Nieuwsbrief Hoochsaet  04

20 december 2015

familiewapen
vHnH

     

     Afkortingen en links voor de websites:

         voor "van Hoochsaet naar Hoogzaad" klik op vHnH: gelanceerd op 13 feb. 2013

         voor "Genealogie familie Hoogzaad"  klik op GfH:    gelanceerd op    6 apr. 2011

         ========================================================================

 

 

Bezoek aan Catrina

Daar was ze weer, Catrina Hooghsaet, statig en deftig in groot formaat. Maandag 13 april 2015 hebben we haar met z'n dertienen in het Rijksmuseum bezocht. Elke keer is het weer bijzonder om haar te ontmoeten. Na het bezoek aan het museum zijn we met z'n allen in Amsterdam een hapje gaan eten. Van deze ontmoeting vindt u de foto's op de website. Klik hier.
Ook deze vierde Nieuwsbrief is op de website zichtbaar. Klik daarvoor hier.

Verwantschap tussen familieleden

De beschrijving van Willem Hoogzaad (klik daarvoor hier) is gemaakt door een vriend van Odile Hoogzaad. In hun correspondentie vroegen ze zich af hoe de familierelatie tussen Odile en Willem eruit zou zien. Om daar achter te komen kan in de website GfH eenvoudig en heel overzichtelijk gebruik gemaakt gemaakt worden van de tab Verwantschap. Voor Odile en Willem gaat dit als volgt te werk.
Om de gegevens van Odile te zien moet worden ingelogd op website GfH
Na het inloggen gaat u via Zoek > Zoeken personen naar een invulscherm en vult bij Familienaam:  Hoogzaad en bij Voornaam: Willem in en drukt op Zoek.
U komt dan in het blad van Willem terecht zoals u dat hieronder ziet.

Odile 2
Belangrijk is het Persoon-ID voor het bepalen van de verwantschap.
Voor Willem is dat I342.
Vervolgens zoekt op dezelfde manier het blad van Odile op: Familienaam: Hoogzaad en Voornaam: Odile en ziet dat haar Persoon-ID: I879 is

Odile 1
Klik nu bij Odile op het tabblad Verwantschap en je komt in het volgende scherm.

Odile 3
Bij Persoon 1 staat Odile al vermeld en hoeft u niets in te vullen.
Bij Persoon 2 vult u de ID van Willem in: I342
Druk tot slot op Berekenen en u ziet ondrstaand fraai resultaat.

Odile 4

Bijzonder aan dit overzicht is dat Odile en Willem een gemeenschappellijke oudvader hebben en een verschillende oudmoeder. Cornelis Hoogsaet is twee keer getrouwd waarbij Odile afstamt uit zijn eerste huwelijk en Willem uit zijn tweede huwelijk. Nog een weetje. Cornelis en Anna zijn Odile's oudovergrootouders, terwijl Cornelis en Aaltje Willems overgrootouders zijn.

In dit overzicht ziet u veel pasfoto's bij de linker stamboom. Juist deze fotootjes maken dit overzicht zo fraai en aantrekkelijk. Daarom stel ik het ontvangen van pasfoto's van de familie Hoogzaad zo op prijs.
Ik hoop op respons en wens u veel plezier met deze toepassing.

 

 

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2016

Nico Hoogzaad

 
www.hoochsaet.nl | contact

Klik om je af te melden.

Powered by AcyMailing